7 stycznia 2021

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Jako jedni z wielu polskich instytucji i przedsiębiorstw poruszających się w sektorze kultury otrzymaliśmy wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.